Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yazar Etiği
  • Yazarlar makalelerinde yer alan her türlü grafik, tablo, şekil dahil kullandıkları her kaynağın belirtilmesinden sorumludur.
  • Yazarlar makalelerin bulgu ve verilerini objektif bir biçimde çalışmaya yansıtılmasından sorumludur.
  • Mükerrer yayın, sahtecilik, haksız yazarlık ve benzeri eylemler araştırma ve yayın etiğine aykırıdır.
  • Yazarlar, çalışmalarında maddi destekten yararlanmış ise mutlaka belirtmelidir.
  • Araştırma makalelerinde, hakem tarafından talep edilmesi durumunda verilerin ham halinin sunulması zorunludur.
  • Makalelerin etik kriterlere uygunluğundan yazar(lar) sorumludur.