Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, insan haklarının akademi boyutuna katkı sunmak ve insan hakları alanında bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir zemin oluşturmaktır. Bu amaçla dergimiz ulusal ve uluslararası alanda insan haklarına ilişkin bilimsel bilgi ve birikimi ortaya koyabilecek ve bu birikime katkı sağlayabilecek yeni çalışmalara yer vermektedir. TİHEK Akademik Dergisi, uluslararası düzeyde insan hakları düşüncesine ve pratiklerine katkı sunma ve Türkiye’de insan hakları alanında yürütülen temel faaliyet ve uygulamalara kılavuzluk etme iddiasında bulunmaktadır.

Dergide farklı bilim dallarıyla insan hakları ilişkisini ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir. Türkiye odaklı çalışmaların yanında farklı ülke ve bölgelere dair çalışmalar da memnuniyetle kabul edilmektedir.