Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Künye

Yayın Türü Süreli Yayın

İmtiyaz Sahibi   Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu adına Prof. Dr. Muharrem KILIÇ / Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

Editör   Dr. Öğretim Üyesi Hülya UZUN

Editör Yardımcısı  Öğr. Gör. Pelin BABAOĞLU

Dil Editörü   Simge ZOR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  Dr. Öğretim Üyesi Hülya UZUN

İdare ve Yayın Merkezi    Yüksel Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Hizmet Binası