Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Hakkımızda

TİHEK Akademik Dergisi, yılda en az iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın kurulunun kararıyla “Özel Sayı” da yayımlanabilmektedir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide, farklı bilim dallarında insan hakları alanında gerçekleştirilmiş uygulamalı ve kuramsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

TİHEK Akademik Dergi’de yer alan bütün çalışmalar editör ve yayın kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemeden geçen makaleler, kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve en az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır. Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)’in görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturacak nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir. Derginin amacı insan haklarının akademi boyutuna katkı sunmak ve bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri yeni bir zemin oluşturmaktır.