Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Editör Etiği
  • Editör, makaleleri yalnızca bilimsel özgünlük ve akademik değerlendirme kriterleri kapsamında değerlendirir.
  • Editör, dergi yayın politikası ve yayım kurallarına uygun olmayan makaleleri ret etme hakkına sahiptir.
  • Özgün ve alana katkı sunacak makalelerin dergiye kabulü esastır.
  • Editörün yazar, kurum ve ya şirket ile rekabet ya da işbirliği temelinde çıkar çatışması yaşaması durumunda makale, yayın kurulunun diğer üyesi tarafından değerlendirilir.  
  • Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizlidir.
  • Editör, derginin tüm editöryal içeriği ve bu içeriğin yayımlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir
  • Editörler derginin etik ilkeler ve fikri mülkiyet haklarından taviz vermeden yayın politikasının işletilmesinden sorumludurlar.
  • Editörler makalelerin, hakemlerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirilmelerinden, hakemlik sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesinden sorumludurlar.