Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Hakem Etiği
  • Hakemler, değerlendirme sürecinin gizliliğini sağlamalı ve üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır.
  • Hakem raporları belirtilen süre içerisinde, objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı eleştirel bir değerlendirme biçiminde hazırlanmalıdır.
  • Hakemler makalelerin bilimsel niteliğini; konusu, yöntemi ve yazın taraması açısından değerlendirmelidir. Hakem değerlendirmeleri mutlaka raporda yer almalıdır.
  • Çalışmanın intihal olduğunun ya da önceden başka bir yerde yayımlandığının anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.