Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İletişim
Dergi İletişim
TİHEK Dergi Editörlüğü Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Telefon
(0312) 422 78 54
E-posta
makale@tihek.gov.tr
Editör
Dr. Öğretim Üyesi Hülya UZUN
Dumlupınar Üniversitesi
editor@tihek.gov.tr
Temel İletişim
Öğr. Gör. Pelin BABAOĞLU
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
pelin.babaoglu@tihek.gov.tr
Adres
Mithatpaşa Cad. No: 52 | 06420 | Kızılay-ANKARA