Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yayın Kurulu

Av. Alişan TİRYAKİ – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı

Dr. Burhan ERKUŞ – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi

Ünal SADE - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi

Av. Zennure BER – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi

Dr. Refia KAYA – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Bekir Fatih BİLGİ – Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğr. Gör. Pelin BABAOĞLU – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu


EDİTÖR
Dr. Bekir Fatih BİLGİ –
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu


EDİTÖR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Pelin BABAOĞLU –
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Dr. Bekir Fatih BİLGİ –
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu​​​​​​​


DİL EDİTÖRÜ
Fatma Süeda TUNCER –
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu