Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Danışma Kurulu

1. Hasan Tahsin GÖKCAN – Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
2. Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL – Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3. Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
4. Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ – Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5. Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6. Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
7. Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
8. Prof. Dr. Berdal ARAL – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
9. Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10. Prof. Dr. Cemil KAYA – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
11. Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12. Prof. Dr. Engin YILDIRIM – Anayasa Mahkemesi Üyesi
13. Prof. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ – İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14. Prof. Dr. Ender Ethem ATAY – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15. Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
16. Prof. Dr. Faruk BİLİR – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
17. Prof. Dr. Feridun YENİSEY – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
18. Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
19. Prof. Dr. Gülriz UYGUR – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
20. Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK – Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
21. Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
22. Prof. Dr. Haydar Burak GEMALMAZ – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
23. Prof. Dr. İbrahim KAYA – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
24. Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
25. Prof. Dr. Mahmut KOCA – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
26. Prof. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM – Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
27. Prof. Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
28. Prof. Dr. Mehmet TURHAN – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
29. Prof. Dr. Nihat BULUT – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
30. Prof. Dr. Ömer ANAYURT – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
31. Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
32. Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
33. Prof. Dr. Sururi AKTAŞ – Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
34. Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
35. Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
36. Prof. Dr. Yener ÜNVER – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
37. Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ – Anayasa Mahkemesi Üyesi
38. Prof. Dr. Yücel ACER – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
39. Prof. Dr. Yüksel METİN – Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
40. Doç. Dr. Cem Duran UZUN – Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
41. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
42. Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
43. Doç. Dr. Muhammed DEMİREL – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
44. Doç. Dr. Murat TÜMAY – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
45. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA – Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
46. Dr. Öğr. Üyesi Gonca KURU – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
47. Dr. Öğr. Üyesi Özge MUTLU KAYA – Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
48. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Levent KORKUT – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi